Spring til indhold

Afdelingen – PLAN-BYGGERI-MILJØ – se evt. ORGANISATIONSDIAGRAM

Her er de mange HØRINGSSVAR, der blev afsluttet d. 10.02.2021. Borgermødet fandt sted d. 2.02. DEBATINDLÆG fra Aarhus kommune

Dokumenter i spil KOMMUNEPLAN og LOKALPLAN og her planen for STATIONSBYEN – LOKALPLAN 534

I Kommuneplanen er der et interessant afsnit om Landsbyer, som jeg tidligere har overset. BYGGERI I LANDSBYERNE. s. 155

Der er udarbejdet en PLAN FOR DEN VIDERE PROCES – der måske ændres pga de mange høringssvar (politiske behandling)


Der er et centralt TEKNISK UDVALG, der består af byrådsmedlemmer udpeget af flere politiske partier. Næste møde afholdes d. 22.02


Der er nogle præcist beskrevne RETNINGSLINJER for Fællesrådene i Aarhus kommune. Ormslev ligger tæt på, og der er en BORGERFORENING. i området, men det er vist også et fællesråd. Det er vanskeligt at finde et samlet kort på nettet over de 24 områder i Aarhus, hvor der er Lokalråd??

BRABRAND FÆLLESRÅD


DEN GRØNNE KILE