Spring til indhold

Kvadrater fra vinteren

Kvadraterne, der her er med, er alle med motiver fra Stavtrup St. By og naturen tæt ved.